Leader in Progress

powered by DigiQuery

De la Manager eficient la Lider inspira?ional

Program de dezvoltare în leadership, prin care livrăm integrat concepte esențiale de business, neuroștiință și psihologie, cu scopul creșterii rapide a performanței și stării de bine din organizații in Romana.

Despre Program

Leader in Progress este un program complet de dezvoltare managerial? ?i de leadership care transfer? participan?ilor concepte fundamentale despre cre?terea afacerilor ?i conducerea echipelor. Încorpor?m în program o vast? experien?? de business ?i consultan?? al?turi de no?iuni de neuro?tiin?? ?i psihologie care u?ureaz? în?elegerea comportamentelor ?i a motiva?iilor din spatele acestora.

Combin?m sesiuni de training pentru echipe, mentorat individual, consultan?? personalizat? de business ?i activit??i experen?iale pentru deprinderea a 18 competen?e manageriale esen?iale.

Avantajele programului

Flexibilitate ?i personalizare

18 competen?e de business

combinate în 3 module:

 1. Managing the Business
 2. Self-Management
 3. Management of Others

Training-uri lunare pentru echipe

6, 12 sau 18 sesiuni programate flexibil pe perioada programului

Training-uri lunare pentru echipe

recurente pe întreaga perioad?, pentru aprofundarea ?i exersarea no?iunilor predate

Teambuilding de 2 zile

la mijlocul perioadei de curs includem o lec?ie inedit?, practic? ?i relaxant? de leadership prin ?i cu cai*

*loca?ia va fi aleas? de comun acord

Mix & Match

pute?i selecta subiectele, num?rul de training-uri ?i orele de mentorat, pentru o formul? optim?, specific? fiec?rei echipe

Personalizare pe activitate

bune practici ?i scenarii din domeniul în care activa?i, pentru rezultate rapide

Expertiz? ?i angajament

70+ ani de experien?? & 5,000+ ore livrate

Cu peste 70 de ani cumula?i de experien?? practic? în management ?i leadership, cei trei fondatori DigiQuery ?i-au sus?inut în ultimii 3 ani clien?ii cu peste 5,000 de ore de servicii de tip Sparring Partner ? consultan??, mentorat, coaching & training

Câ?iva din clien?ii DigiQuery

Pentru companii antreprenoriale

Leader in Progress este programul potrivit dac?:

Ai nevoie s? dezvol?i intern expertiz? managerial? pentru a-?i cre?te afacerea

Î?i lipse?te un program intern integrat pentru preg?tirea ?i dezvoltarea managerilor

Sim?i c? echipa ta are nevoie de un program foarte aplicat de formare, care s? îi ajute în activitatea zilnic? în vederea cre?terii performan?elor

Î?i lipse?te un program intern integrat pentru preg?tirea ?i dezvoltarea managerilor

Sim?i c? echipa ta are nevoie de un program foarte aplicat de formare, care s? îi ajute în activitatea zilnic? în vederea cre?terii performan?elor

Obiectivele programului

Transformarea echipei de management într-una mai competent? ?i mai autonom?, pe care CEO-ul companiei se poate baza cu încredere, la orice moment

Cre?terea performan?ei la nivel de top ?i middle management prin însu?irea celor mai importante no?iuni de business ?i aplicarea în practica zilnic?

Dezvoltarea abilit??ilor de leadership necesare pentru motivarea echipelor ?i cre?terii reten?iei angaja?ilor valoro?i din organiza?ie

Tematic?

Structura inovatoare a programului permite o dezvoltare în tripl? perspectiv? a liderului

Managing the Business

 • Management Financiar
 • Managementul Resurselor Umane
 • Managementul proiectelor
 • Management Comercial (Vânz?ri ?i Marketing)
 • Viziune, Misiune, Valori
 • Strategia afacerii

Self-Management

 • Self-Management
 • Self-Management
 • Self-Management
 • Self-Management
 • Self-Management
 • Self-Management

Managing the Business

 • Management Financiar
 • Managementul Resurselor Umane
 • Managementul proiectelor
 • Management Comercial (Vânz?ri ?i Marketing)
 • Viziune, Misiune, Valori
 • Strategia afacerii

1.

Format dedicat ?i personalizat fiec?rei companii

2.

Hybrid, atât la sediul clientului, cât ?i online

3.

Mix and match training, mentorat, consultan?? de business ?i evenimente experien?iale de înv??are

Livrare

Programul este livrat de cele trei fondatoare DigiQuery, fiecare având experien?? integrat? de consultan??, training, coaching ?i mentoring în management ?i leadership.

ro_RO