Aceast? Politic? de Confidentialitate define?te modul în care noi, YVN Digital Services SRL colect?m, stoc?m ?i utiliz?m datele dvs. personale când accesa?i sau interac?iona?i cu website-ul nostru www.digiquery.com ?i de unde ob?inem sau colect?m datele dvs.

Aceast? Politic? de Confiden?ialitate este aplicabil? din data 8.10.2018.

Cuprins

Rezumat

Aceasta sec?iune rezum? modul în care ob?inem, stoc?m ?i utiliz?m datele dvs. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confiden?ialitate. Sec?iunea aceasta nu este o descriere completa ?i este necesar? citirea capitolelor adi?ionale prezente în acest document pentru complet?ri.

Detaliile noastre

Operatorul de date cu privire la site-ul nostru este: YVN Digital Services SRL , J29/2331/2017 din Bld Republicii 151 bl 30B, Et7, Ap 26 Ploiesti, Prahova. Pute?i contacta operatorul de date scriind la adresa de mai sus sau prin e-mail la [email protected].

Dac? ave?i întreb?ri cu privire la aceast? politic? de confiden?ialitate, v? rug?m s? contacta?i operatorul de date.

Ce informa?ii colect?m când vizita?i website-ul nostru

Colect?m ?i folosim informa?iile de la vizitatorii site-ului web în conformitate cu aceast? sec?iune ?i cu sec?iunea intitulat? Dezv?luirea ?i utiliz?rile suplimentare ale datelor dvs.

Informa?ii despre log-ul serverului Web

Utiliz?m un server al unei p?r?i ter?e pentru a g?zdui site-ul nostru web ? GoDaddy, a c?rui politic? de confiden?ialitate este disponibil? aici:

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07

Serverul nostru de site web înregistreaz? automat adresa IP pe care o utiliza?i pentru a accesa site-ul nostru web, precum ?i alte informa?ii despre vizita dvs., cum ar fi paginile accesate, informa?iile solicitate, data ?i ora solicit?rii, sursa accesulului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (linkul) care v-a referit la site-ul nostru) ?i versiunea browserului ?i sistemului de operare.

Serverul nostru este localizat în Statele Unite ale Americii ?i, prin urmare, informa?iile dvs. sunt transferate în afara Spa?iului Economic European (SEE). Pentru mai multe informa?ii ?i informa?ii despre garan?iile utilizate, consulta?i sec?iunea din aceast? politic? de confiden?ialitate, intitulat? ?Transferul datelor dvs. în afara Spa?iului Economic European ?

Utilizarea informa?iilor din log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT

Furnizorul nostru colecteaz? ?i stocheaz? log-urile serverului pentru a asigura securitatea re?elei IT. Aceasta includ analizarea fi?ierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea ?i prevenirea accesului neautorizat la re?eaua noastr?, distribuirea de coduri r?u inten?ionate, previzionarea atacurilor DDOS ?i altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activit??i neobi?nuite sau suspecte.

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obliga?iilor legale la care suntem supu?i (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Obliga?ia legal?: înregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizând fi?iere de tip log de server este o m?sur? tehnic? pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru a proteja informa?iile colectate de pe site-ul nostru în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul general privind protec?ia datelor.

Utilizarea informa?iilor din istoricul serverului de site web pentru a analiza utilizarea site-ului ?i pentru a îmbun?t??i site-ul nostru web

Utiliz?m informa?iile colectate din log-ul serverului nostru pentru a analiza modul în care utilizatorii site-ului nostru interac?ioneaz? cu site-ul nostru web ?i cu caracteristicile acestuia. De exemplu, analiz?m num?rul de vizite ?i vizitatorii unici pe care îi primim, ora ?i data vizitei, loca?ia vizitei ?i sistemul de operare ?i browserul utilizat.

Utiliz?m informa?iile colectate din analiza acestor informa?ii pentru a îmbun?t??i site-ul nostru web. De exemplu, utiliz?m informa?iile colectate pentru a modifica informa?iile, con?inutul ?i structura site-ului nostru web ?i a paginilor individuale, în func?ie de ceea ce atrage cei mai mul?i utilizatori ?i durata de timp petrecut? pe anumite pagini de pe site-ul nostru.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interes legitim: îmbun?t??irea site-ului nostru pentru utilizatorii site-ului nostru ?i cunoa?terea preferin?elor utilizatorilor site-ului, astfel încât site-ul nostru s? poat? r?spunde mai bine nevoilor ?i dorin?elor lor.

Cookie-uri ?i tehnologii similare

Cookie-urile sunt fi?iere de date care sunt trimise de pe un site web c?tre un browser pentru a înregistra informa?ii despre utilizatori în diferite scopuri.

Utiliz?m cookie-uri pe website-ul nostru, inclusiv cookie-uri esen?iale, func?ionale, analitice. Pentru informa?ii suplimentare despre utilizarea cookie-urilor, consulta?i politica noastr? privind cookie-urile.

Pute?i respinge unele sau toate cookie-urile pe care le utiliz?m pe website-ul nostru prin modificarea set?rilor browserului dvs. sau pute?i dezactiva cookie-urile neesen?iale utilizând instrumentul nostru de control al cookie-urilor, îns? prin respingerea lor pute?i afecta func?ionarea website-ului sau unor caracterisitici ale website-ului. Pentru informa?ii suplimentare despre modulele cookie, inclusiv despre modificarea set?rilor browserului dvs., vizita?i www.apti.ro/cookies/ sau consulta?i politica noastr? privind cookie-urile.

Informa?iile pe care le colect?m atunci când ne contacta?i

Colect?m ?i utiliz?m informa?iile de la persoanele care ne contacteaz? în conformitate cu aceast? sec?iune ?i cu sec?iunea intitulat? Dezv?luirea ?i utiliz?rile suplimentare ale informa?iilor dvs.

E-mail

Când trimite?i un mesaj la adresa de e-mail afi?at? pe site-ul nostru, colect?m adresa dvs. de e-mail ?i orice alte informa?ii pe care le furniza?i în acel e-mail (cum ar fi numele dvs., num?rul dvs. de telefon ?i informa?iile con?inute în orice bloc de semn?tur? din e-mail).

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interes legitim: Pentru a r?spunde la întreb?rile ?i mesajele pe care le primim ?i pentru p?strarea eviden?ei coresponden?ei.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Motivul pentru care este necesar? pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizeaz? furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de m?suri la solicitarea dvs. înainte de a v? furniza bunurile ?i serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informa?ii despre astfel de bunuri ?i servicii); noi vom procesa informa?iile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferarea ?i stocarea informa?iilor dvs.

Utiliz?m un furnizor de e-mail ter? pentru a stoca e-mailurile pe care ni le trimite?i. Furnizorul nostru de e-mail este Microsoft prin revânz?torul GoDaddy pentru Office 365, localizat în Statele Unite ale Americii. Politica de confiden?ialitate a acestuia este disponibil? aici

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07

E-mailurile pe care ni le trimite?i pot fi stocate în afara Spa?iului Economic European pe serverele unui furnizor de e-mail ter? din Statele Unite ale Americii. Pentru informa?ii suplimentare, consulta?i sec?iunea din aceast? politic? de confiden?ialitate intitulat? Transferul datelor dvs. în afara Spa?iului Economic European.

Formular de contact

Când ne contacta?i utilizând formularul de contact, colect?m nume, prenume, adresa de e-mail, adresa IP. De asemenea, colect?m orice alte informa?ii pe care ni le furniza?i atunci când completa?i formularul de contact inclusiv orice informa?ii op?ionale, cum ar fi: site web, num?rul de telefon,numele companiei sau text scris de dumneavoatra ca mesaj pentru DigiQuery.

Dac? nu furniza?i informa?iile obligatorii cerute de formularul de contact, nu ve?i putea trimite formularul de contact ?i nu vom primi solicitarea dvs.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interes legitim: pentru a r?spunde la întreb?rile ?i mesajele pe care le primim ?i pentru a p?stra eviden?a coresponden?ei.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Motivul pentru care este necesar? pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizeaz? furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de m?suri la solicitarea dvs. înainte de a v? furniza bunurile ?i serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informa?ii despre astfel de bunuri ?i servicii); noi vom procesa informa?iile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferul ?i stocarea informa?iilor dvs.

Mesajele pe care ni le transmite?i prin intermediul formularului nostru de contact vor fi stocate în exteriorul Spa?iului Economic European pe serverele GoDaddy sau Microsoft din Statele Unite ale Americii. Partenerul nostru furnizor de servicii de email si hosting este GoDaddy localizat în Statele Unite ale Americii.

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07

Pentru mai multe informa?ii despre m?surile de precau?ie luate atunci când datele dvs. sunt transferate în afara Spa?iului Economic European, consulta?i sec?iunea din aceast? politic? de confiden?ialitate de mai jos intitulat? Transferul datelor dvs. în afara Spa?iului Economic European.

Telefon

Când ne contacta?i prin telefon, colect?m num?rul dvs. de telefon ?i orice informa?ii pe care ni le furniza?i în timpul conversa?iei cu noi.

Noi nu înregistr?m apelurile telefonice.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor)

Interes legitim: pentru a r?spunde la întreb?rile ?i mesajele pe care le primim ?i pentru p?strarea eviden?ei coresponden?ei.

Temeiul legal pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Motivul pentru care este necesar? pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizeaz? furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de m?suri la solicitarea dvs. înainte de a v? furniza bunurile ?i serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informa?ii despre astfel de bunuri ?i servicii); noi vom procesa informa?iile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferul ?i stocarea informa?iilor dvs.

Informa?iile despre apelul dvs., cum ar fi num?rul dvs. de telefon ?i data ?i ora apelului dvs., sunt prelucrate de c?tre furnizorul nostru de servicii Vodafone.

https://www.vodafone.ro/privacy

Po?ta

Dac? ne contacta?i prin po?t?, vom colecta toate informa?iile pe care ni le furniza?i în orice comunic?ri po?tale pe care ni le trimite?i.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor)

Interes legitim: pentru a r?spunde la întreb?rile ?i mesajele pe care le primim ?i pentru p?strarea eviden?ei coresponden?ei.

Temeiul legal pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Motivul pentru care este necesar? pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizeaz? furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de m?suri la solicitarea dvs. înainte de a v? furniza bunurile ?i serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informa?ii despre astfel de bunuri ?i servicii); noi vom procesa informa?iile dvs. pentru a face acest lucru).

Informa?iile pe care le colect?m atunci când interac?iona?i cu site-ul nostru

Colect?m ?i utiliz?m datele de la persoane care interac?ioneaz? cu anumite caracteristici ale website-ului nostru, în ??conformitate cu aceast? sec?iune ?i cu sec?iunea intitulat? Dezv?luire ?i utiliz?ri suplimentare ale informa?iilor dvs.

E-Newsletter

Atunci când v? înscrie?i la newsletter-ul nostru pe site-ul nostru colect?m numele ?i adresa de e-mail.

Temeiul juridic pentru prelucrare: consim??mântul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Consim??mântul: v? da?i consim??mântul pentru a primi e-newsletter-ul nostru, înscriindu-v? pentru a-l primi, utilizând pa?ii descri?i mai sus.

Transferul ?i stocarea datelor dvs.

Informa?iile pe care ni le furniza?i prin intermediul formularului de înregistrare de pe website-ul nostru vor fi stocate în afara Spa?iului Economic European pe serverele GoDaddy din Statele Unite ale Americii unde se afla serverul de web-hosting.

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07

Informa?ii colectate sau ob?inute de la ter?i

Aceast? sec?iune stabile?te modul în care ob?inem sau colect?m informa?ii despre dvs. prin intermediul ter?ilor.

Informa?ii primite de la ter?i

În general, noi nu primim informa?ii despre dvs. de la ter?i.

Cu toate acestea, este posibil ca ter?i cu care nu am avut niciun contact prealabil s? ne ofere informa?ii despre dvs.

Informa?iile pe care le ob?inem de la ter?i vor fi, în general, numele dvs. ?i detaliile de contact, dar pot include orice informa?ii suplimentare despre dvs. pe care ni le furnizeaz?.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de m?suri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Motivul pentru care este necesar? pentru efectuarea unui contract: în cazul în care o parte ter?? a transmis informa?ii despre dvs. (cum ar fi numele dvs. ?i adresa de e-mail) pentru a v? furniza servicii, v? vom procesa informa?iile pentru a lua m?suri la cererea dvs. de a încheia un contract cu noi (dup? cum este cazul).

Temeiul juridic pentru prelucrare: consim??mântul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Consim??mânt: în cazul în care a?i cerut ca o parte ter?? s? ne dezv?luie informa?ii despre dvs. ?i scopul de a dezv?lui aceste informa?ii nu are leg?tur? cu îndeplinirea unui contract sau a unui serviciu de c?tre noi c?tre dvs., v? vom procesa informa?iile pe baza consim??mântului, pe care îl acorda?i solicitând p?r?ii ter?e în cauz? s? v? transmit? informa?iile c?tre noi.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interesele legitime: în cazul în care o parte ter?? ne-a dezv?luit informa?ii despre dvs. ?i nu v-a?i dat acordul în schimbul acestor informa?ii, vom avea un interes legitim de a prelucra aceste informa?ii în anumite circumstan?e.

De exemplu, vom avea un interes legitim în prelucrarea informa?iilor dvs. pentru a ne îndeplini obliga?iile care decurg din subcontractul cu partea ter??, în cazul în care partea ter?a are contractul principal cu dvs. Interesul nostru legitim este îndeplinirea obliga?iilor noastre în cadrul subcontractului nostru.

În mod similar, p?r?i ter?e pot transmite informa?ii despre dvs. c?tre noi dac? a?i înc?lcat sau a?i putea înc?lca oricare dintre drepturile noastre legale. În acest caz, vom avea un interes legitim în prelucrarea acestor informa?ii pentru a investiga ?i a urm?ri orice astfel de poten?ial? înc?lcare.

Dac? primim informa?ii despre dvs. din gre?eal?

Dac? primim din gre?eal? informa?ii despre dvs. de la o parte ter?? ?i/sau nu avem o baz? legal? pentru prelucrarea acestor informa?ii, vom ?terge informa?iile dvs.

Informa?ii ob?inute de c?tre noi de la p?r?i ter?e

În anumite circumstan?e (de exemplu, pentru a verifica informa?iile pe care le de?inem despre dvs. sau pentru a ob?ine informa?iile lips? de care avem nevoie pentru a v? oferi un serviciu), vom ob?ine datele despre dvs. din anumite surse accesibile publicului, atât din UE, cât ?i din afara UE, cum ar fi  bazele de date online ale clien?ilor, publica?iile mass-media,social media ?i site-urile web (inclusiv site-ul dvs., dac? ave?i unul.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de m?suri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Motivul pentru care este necesar? pentru incheierea unui contract: dac? a?i încheiat un contract sau a?i cerut s? încheiem un contract cu dvs. în anumite circumstan?e, vom ob?ine informa?ii despre dvs. din surse publice pentru a ne permite s? în?elegem afacerea dvs. ?i s? furniz?m servicii la un standard suficient pentru dvs.

De exemplu, vom ob?ine ?i/sau verifica adresa dvs. de e-mail de pe site-ul dvs. web dac? ne cere?i s? v? trimitem informa?ii prin e-mail ?i nu avem sau avem nevoie de confirmarea adresei dvs. de email.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interesele legitime: în anumite circumstan?e, vom avea un interes legitim de a ob?ine informa?ii despre dvs. din surse publice ?i private. De exemplu, dac? a?i înc?lcat sau suspect?m c? a?i înc?lcat oricare dintre drepturile noastre legale, vom avea un interes legitim de a ob?ine ?i de a prelucra informa?ii despre dvs. din aceste surse, pentru a investiga ?i a urm?ri orice înc?lcare suspectat? sau poten?ial?.

Temeiul juridic pentru prelucrare: consim??mântul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Consim??mânt: este posibil s? ob?inem informa?ii de la p?r?i ter?e, cum ar fi brokerii de date, în cazul în care a?i fost de acord s? comunice aceste date c?tre noi prin de ex. bifând o casut? care v? spune c? dori?i ca informa?iile dvs. s? fie partajate cu noi.

Profilarea

Profilarea reprezint? orice form? de prelucrare automat? a informa?iilor dvs. pentru a evalua aspecte personale despre dvs., în special pentru a analiza sau prezice lucruri precum performan?a la locul de munc?, situa?ia economic?, s?n?tatea, preferin?ele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, loca?ia sau mi?c?rile

Dezv?luirea ?i utilizarea suplimentar? a datelor dvs.

Aceast? sec?iune stabile?te circumstan?ele în care vom dezv?lui datele dvs. unor p?r?i ter?e ?i orice alte scopuri suplimentare pentru care utiliz?m datele dvs.

Dezv?luirea informa?iilor dvs. furnizorilor de servicii

Utiliz?m o serie de ter?i pentru a ne furniza servicii care sunt necesare pentru a ne derula afacerea sau pentru a ne ajuta s? ne desf??ur?m afacerea Acestea includ urm?toarele:

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Informa?iile dvs. vor fi partajate cu ace?ti furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a v? oferi serviciul pe care l-a?i solicitat, indiferent dac? aceast? solicitare este de accesare a site-ului nostru sau comandare bunuri ?i servicii de la noi.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interesul legitim bazat pe: în cazul în care partaj?m informa?iile dvs. cu ace?ti ter?i într-un alt context decât în ??cazul în care este necesar pentru a efectua un contract (sau in urma solicit?rii dvs. de a face acest lucru), v? vom partaja informa?iile cu astfel de ter?e p?r?i pentru a ne permite s? ne conducem ?i s? gestion?m eficient afacerea.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de m?suri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Motivul pentru care este necesar pentru realizarea unui contract: este posibil s?  partaj?m informa?ii cu furnizorii no?tri de servicii pentru a ne permite s? ne îndeplinim obliga?iile care decurg din contractul respectiv sau s? lu?m m?surile pe care le-a?i solicitat înainte de a încheia un contract cu dvs.

Dezv?luirea informa?iilor dvs. altor p?r?i ter?e

Noi dezv?luim informa?iile dvs. unor ter?e p?r?i în anumite circumstan?e, dup? cum se arat? mai jos.

Contabili

Partaj?m informa?ii cu contabilii no?tri în scopuri fiscale. De exemplu, împ?r?im facturile pe care le emit? ?i le primim la contabilii no?tri în scopul complet?rii declara?iilor fiscale ?i a conturilor noastre la sfâr?itul anului.

Contabilii no?tri se afl? în România.

Parteneri de afaceri

Partenerii de afaceri sunt întreprinderile cu care lucr?m ?i care furnizeaz? bunuri ?i servicii care sunt complementare propriei noastre sau care ne permit s? furniz?m bunuri sau servicii pe care nu le putem oferi singuri. Partaj?m informa?ii cu partenerii no?tri de afaceri în cazul în care a?i solicitat servicii pe care ace?tia le furnizeaz? fie independent, fie în leg?tur? cu propriile noastre servicii.

Partenerii no?tri de afaceri sunt din domeniul tehnologiei informatiei (IT) si afl? în România.

Dezv?luirea ?i utilizarea informa?iilor dvs. din motive legale

Indicarea unor posibile acte criminale sau amenin??ri la adresa siguran?ei publice c?tre o autoritate competent?

Dac? supect?m c? a avut loc un comportament criminal sau poten?ial, vom avea nevoie, în anumite circumstan?e, s? contact?m o autoritate competent?, cum ar fi poli?ia. Ar putea fi cazul, de exemplu, dac? b?nuim c? s-a comis o fraud? sau o infrac?iune cibernetic? sau dac? primim amenin??ri sau comunic?ri r?u inten?ionate fa?? de noi sau fa?? de ter?i.

În general, va trebui doar s? v? proces?m informa?iile în acest scop, dac? a?i fost implica?i sau afecta?i de un astfel de incident într-un fel sau altul.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interes legitim: prevenirea criminalit??ii sau a activit??ii criminale suspectate (cum ar fi frauda).

În leg?tur? cu aplicarea sau aplicarea poten?ial? a drepturilor noastre legale

Vom utiliza informa?iile dvs. în leg?tur? cu punerea în aplicare sau cu poten?ialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informa?ii cu agen?iile de colectare a datoriilor, dac? nu pl?ti?i sumele datorate atunci când sunte?i obligat contractual s? face?i acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dvs.) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau dreptului delictual).

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interes legitim: s? ne impunem drepturile legale ?i s? lu?m m?suri pentru a ne asigura drepturile legale.

În leg?tur? cu un litigiu sau o procedur? juridic? sau potential juridic?

Este posibil s? fie necesar s? utiliz?m informa?iile dvs. dac? suntem implica?i într-o litigiu cu dvs. sau cu o parte ter??, de exemplu, fie pentru a rezolva litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hot?râri judec?tore?ti sau a unui proces similar.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interes legitim: solu?ionarea litigiilor ?i a eventualelor litigii.

Pentru respectarea continu? a legilor, reglement?rilor ?i altor cerin?e legale

Vom utiliza ?i procesa informa?iile dvs. pentru a respecta obliga?iile legale la care suntem supu?i. De exemplu, este posibil s? fie necesar s? dezv?luim informa?iile dvs. în baza unei hot?râri judec?tore?ti sau a unei cita?ii, dac? primim una.

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obliga?ii legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protec?ia datelor.

Obliga?ia legal?: obliga?iile legale de a divulga informa?ii care fac parte din legile României sau dac? acestea au fost integrate în cadrul juridic al României (de exemplu sub forma unui acord interna?ional pe care România l-a semnat).

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Interes legitim: în cazul în care obliga?iile legale fac parte din legile unei alte ??ri ?i nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obliga?ii.

Durata stoc?rii datelor dvs.

Aceast? sec?iune stabile?te cât timp ne p?str?m datele colectate. Am stabilit perioade de p?strare specifice acolo unde este posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de reten?ie.

Perioade de retentie

Log-uri de server: p?str?m informa?ii log-urile serverului pentru 6 luni.

Coresponden??: atunci când face?i o cerere sau ne contacta?i din orice motiv, fie prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact sau telefonic, vom p?stra informa?iile dvs. atâta timp cât este necesar s? r?spundem pentru a rezolva cererea dvs. ?i pentru urm?toarele 2 luni de zile, dup? care vom ?terge informa?iile dvs.

E-Newsletter: p?str?m informa?iile pe care le-a?i folosit pentru a v? înscrie în e-nrewsletter-ul nostru atâta timp cât r?mâne?i abonat (cât timp nu v? dezabona?i) sau dac? decidem s? anul?m serviciul nostru de newslettere, oricare ar fi mai devreme.

Criterii pentru stabilirea perioadelor de p?strare

În orice alte circumstan?e, v? vom p?stra informa?iile doar atât timp cât vor fi necesare, luând în considerare urm?toarele:

Securizarea informa?iilor dvs.

Lu?m m?suri tehnice ?i organizatorice adecvate pentru a v? asigura informa?iile ?i pentru a le proteja împotriva utiliz?rii neautorizate sau ilegale ?i a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

Transmiterea de informa?ii c?tre noi prin e-mail

Transmiterea informa?iilor pe internet nu este în întregime sigur? ?i dac? ne trimite?i informa?ii prin intermediul internetului (prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru sau prin orice alt mijloc), face?i acest lucru în întregime pe propriul risc.

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputa?iei, daune, datorii sau orice alt? form? de pierdere sau de prejudiciu suferit? de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informa?ii prin astfel de mijloace.

Transferul datelor dvs. în afara Spa?iului Economic European

Informa?iile dvs. vor fi transferate ?i stocate în afara Spa?iului Economic European (SEE) în condi?iile prezentate mai jos. De asemenea, v? vom transfera informa?iile în afara SEE sau la o organiza?ie interna?ional? pentru a respecta obliga?iile legale fa?? de care suntem supu?i (de exemplu, respectarea unui ordin judec?toresc). În cazul în care suntem obliga?i s? facem acest lucru, vom asigura c? exist? m?suri de protec?ie adecvate, iar protec?ia este în vigoare.

Datele din log-urile de server

Informa?iile colectate atunci când vizita?i website-ul nostru sunt transferate în afara spa?iului SEE ?i stocate pe serverele GoDaddy. Pute?i accesa politica de confiden?ialitate aici:

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07

?ara în care sunt stocate: Statele Unite ale Americii

Garan?iile (protec?iile) utilizate: furnizorul nostru de hosting ter? s-a auto-certificat în conformitate cu Scutul de confiden?ialitate UE-SUA

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07&currencyType=RON&slid=&pgrid=33420415598&ptaid=aud-393613845562%3Akwd-93455629&mkwid=sYDPrf41D_pcrid_298162314954_pkw_go%20daddy_pmt_e_pdv_c_&gclid=Cj0KCQjwgOzdBRDlARIsAJ6_HNkANSP5FIq7mvrKvLlIWXlvkJAsNsy5zSdB_YPfYST3Ocufp_KhSFsaArRsEALw_wcB

Formular de contact

Informa?iile pe care ni le trimite?i prin intermediul formularului nostru de contact sunt transferate în afara SEE ?i stocate de ter?ii no?tri GoDaddy sau Microsoft.

?ara în care sunt stocate: Statele Unite ale Americii

Garan?iile (protec?iile) utilizate: furnizorul nostru de hosting ter? s-a auto-certificat în conformitate cu Scutul de confiden?ialitate UE-SUA

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07&currencyType=RON&slid=&pgrid=33420415598&ptaid=aud-393613845562%3Akwd-93455629&mkwid=sYDPrf41D_pcrid_298162314954_pkw_go%20daddy_pmt_e_pdv_c_&gclid=Cj0KCQjwgOzdBRDlARIsAJ6_HNkANSP5FIq7mvrKvLlIWXlvkJAsNsy5zSdB_YPfYST3Ocufp_KhSFsaArRsEALw_wcB

E-mail

[Informa?iile pe care ni le trimite?i prin e-mail sunt transferate în afara SEE ?i stocate pe serverele furnizorului nostru de servicii de e-mail. Furnizorul nostru de e-mail ter? este: GoDaddy prin revanzarea solutiei Office 365. Pute?i accesa politica de confiden?ialitate aici:

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

?ara în care sunt stocate: Statele Unite ale Americii

Garan?iile (protec?iile) utilizate: furnizorul nostru de hosting ter? s-a auto-certificat în conformitate cu Scutul de confiden?ialitate UE-SUA

https://uk.godaddy.com/agreements/showdoc?pageid=PRIVACY&isc=gofhro07&currencyType=RON&slid=&pgrid=33420415598&ptaid=aud-393613845562%3Akwd-93455629&mkwid=sYDPrf41D_pcrid_298162314954_pkw_go%20daddy_pmt_e_pdv_c_&gclid=Cj0KCQjwgOzdBRDlARIsAJ6_HNkANSP5FIq7mvrKvLlIWXlvkJAsNsy5zSdB_YPfYST3Ocufp_KhSFsaArRsEALw_wcB
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN9xAAG&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Drepturile dvs. asupra datelor personale

Sub rezerva anumitor restric?ii privind anumite drepturi, ave?i urm?toarele drepturi în leg?tur? cu datele dvs. pe care le pute?i exercita prin scrierea la adresa [email protected]:

În conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protec?ia datelor, ave?i, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de re?edin??, locul de munc? sau o presupus? înc?lcare a protec?iei generale a datelor Regulament.

În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Verificarea identit??ii dvs. în cazul în care solicita?i acces la informa?iile dvs.

În cazul în care solicita?i acces la informa?iile dvs., suntem obliga?i prin lege s? folosim toate m?surile rezonabile pentru a v? verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste m?suri sunt concepute pentru a v? proteja informa?iile ?i pentru a reduce riscul de fraud? de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informa?iile dvs.

Cum v? verific?m identitatea

În cazul în care dispunem de informa?ii adecvate despre dvs. în dosar, vom încerca s? verific?m identitatea dvs. utilizând aceste informa?ii.

Dac? nu este posibil s? v? identific?m pe baza acestor informa?ii sau dac? nu avem informa?ii suficiente despre dvs., este posibil s? solicit?m copii sau certificate ale unor documente pentru a v? putea verifica identitatea înainte de a v? putea oferi accesul datele dvs.

Vom putea confirma informa?iile exacte de care avem nevoie pentru a v? verifica identitatea în circumstan?ele dvs. specifice dac? ?i când face?i o astfel de solicitare.

Dreptul dvs. de a obiecta fa?? de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Ave?i urm?toarele drepturi în ceea ce prive?te datele dvs. pe care le pute?i exercita prin scrierea la Bld Republicii 151, bl 30B, apart 26 et 7, Ploiesti, Prahova sau trimiterea unui e-mail c?tre [email protected]:

De asemenea, v? pute?i exercita dreptul de a obiecta utiliz?rii sau proces?rii datelor dvs. în scopuri de marketing direct:

Pentru mai multe informa?ii despre modul în care pute?i obiecta la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie ?i tehnologiilor similare, consulta?i sec?iunea intitulat? ?Cum se accept? sau se resping cookie-urile? în politica noastr? de cookie-uri.

Date personale sensibile

?Date personale sensibile? sunt informa?ii despre un individ care dezv?luie originea rasial? sau etnic?, opiniile politice, credin?ele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat, informa?iile genetice, informa?iile biometrice în scopul identific?rii unice a unui individ, informa?iile privind s?n?tatea sau informa?iile privind via?a sexual? sau orientarea sexual? a unei persoane fizice.

Nu colect?m cu bun? ?tiin?? sau în mod inten?ionat informa?ii personale sensibile de la persoane fizice ?i trebuie s? nu ne trimite?i informa?ii personale delicate.

Dac?, totu?i, ne transmite?i din gre?eal? sau în mod inten?ionat informa?ii personale sensibile, ve?i fi considerat c? ne-a?i dat în mod explicit consim??mântul s? proces?m informa?iile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protec?ia datelor. Vom folosi ?i procesa informa?iile dvs. personale cu caracter sensibil în scopul ?tergerii acestora.]

Modific?ri ale politicii noastre de confiden?ialitate

Actualiz?m ?i modific?m periodic politica noastr? de confiden?ialitate.

Modific?ri minore ale politicii noastre de confiden?ialitate

În cazul în care efectu?m modific?ri minore ale politicii noastre de confiden?ialitate, vom actualiza Politica de confiden?ialitate cu o nou? dat? efectiv? men?ionat? la începutul acesteia. Prelucrarea informa?iilor dvs. va fi guvernat? de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confiden?ialitate de la data efectiv? a acesteia.

Modific?ri majore ale politicii noastre de confiden?ialitate sau a scopurilor pentru care proces?m informa?iile dvs.

În cazul în care efectu?m modific?ri majore ale politicii noastre de confiden?ialitate sau inten?ion?m s? utiliz?m datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat ini?ial, v? vom notifica prin e-mail (dac? este posibil) sau prin publicarea unui anun? pe site-ul nostru web.

V? vom furniza informa?iile despre modificarea în cauz? ?i despre scopul ?i orice alte informa?ii relevante înainte de a ne utiliza informa?iile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom ob?ine consim??mântul dvs. prealabil înainte de a utiliza informa?iile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat ini?ial.

Confiden?ialitatea minorilor

Deoarece ne pas? de siguran?a ?i confiden?ialitatea copiilor online, nu contact?m cu bun? ?tiin?? sau nu colect?m informa?ii de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informa?ii de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Este posibil s? primim informa?ii referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau în?el?ciunea unui ter?. Dac? suntem în?tiin?a?i despre acest lucru, de îndat? ce vom verifica informa?iile, atunci când legea cere acest lucru, vom ob?ine imediat consim??mântul parental adecvat pentru a utiliza aceste informa?ii sau, dac? nu putem ob?ine consim??mântul p?rin?ilor, vom ?terge informa?iile de pe serverele noastre. Dac? dori?i s? ne anun?a?i primirea de informa?ii despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, v? rug?m s? face?i acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected].